Teeltplanning

De paprika planten worden in december geplant en zijn na ca. 16  weken in productie. De oogstperiode verloopt van maart t/m half november, afhankelijk van de prijsvorming.

Om snel een biologische evenwicht te krijgen worden vroegtijdig natuurlijke vijanden uitgezet tegen plagen als trips, luis en spint.

Gedurende de productieperiode vinden dagelijks productkeuringen plaats. Zowel op het bedrijf als in het distributiecentrum van Veiling Zaltbommel.

Regelmatig worden de paprika’s ook op houdbaarheid getest en vergeleken met de houdbaarheid van onze collega-telers.

De keuringen vinden plaats door keurmeesters van AQS, een onafhankelijke keuringsinstantie, en het KCB, een landelijk opererende objectieve keuringsinstelling.

Los hiervan vinden steekproefsgewijze keuringen plaats door de AID en de VWA (het distributiecentrum). Beiden controleren met name ook op het voorkomen van residu.