Hergebruik water en mest …

De watergift en bemesting vind plaats via een computer gestuurd systeem. Afhankelijk van het teeltstadium en de gewenste groei en kwaliteit krijgen de planten een aangepast bemestingsrecept. Tussentijds nemen we watermonsters om te kijken of we in het bemestingsrecept moeten bijsturen.

Om verspilling van water en meststoffen te voorkomen gebruiken we het water dat de plant niet gebruikt opnieuw. Zo spoelt er ook niets uit naar het milieu. Om dit mogelijk te maken is geinvesteerd in een systeem voor de opvang van overtollig water.

De plant wordt op een groeimat geplant en krijgt water en mest via een druppelaar. Via de goten wordt het overtollige water verzameld en vervolgens ontsmet ter voorkoming van verspreiding van plantenziekten.

Automatisering van de watergift …

De plant ontvangt precies die hoeveelheid water dat noodzakelijk is.

Op basis van plantgewicht en de hoeveelheid zonlicht geeft de substraatcomputer een aantal druppelbeurten. De watergiften en gedoseerde meststoffen wordt automatisch geregistreerd. Afhankelijk van de hoeveelheid licht wordt het bemestingsniveau aangepast.